به نام خدا

امیدواریم از ارتفاع نترسید چون امروز به سراغ کوهی در چین رفتیم که حتی نگاه کردن به تصاویرش آدم رو به وحشت می اندازد. اینجا کوهی در چین است به نام شین هوآ (Mt. Hua Shan) از کوهپایه شما به مجموعه عظیمی از پله های سنگی برمیخورید که به آن ها پله های آسمانی میگویند و در قسمت های بالاتر کوه به تخته هایی چوبی , شاید این کوه ترسناکترین مکان برای کوهنوردی باشد…

با این حال مردم بیشماری به این مکان سفر می کنند…

این مسیر خیلی توووپه

منابع : ویکی کوه,ویرالنووا