شهلایی به کوه نیوز گفت: تغییرات پایه ای می تواند شاه کلید موفقیت زارعی در فدراسیون باشد.

تیم قبلی فدراسیون به نوعی ادامه همان تیم ریاست اسبق، صادق آقاجانی بود با کمی تغییرات نا محسوس، اما فکر می کنم دیگر نیاز است تا از تفکر، نیروها و برنامه های جدید استفاده شود.

 

19 آذر، رضا زارعی بر اساس کسب اکثریت آراء مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی برای 4 سال آینده به عنوان رئیس انتخاب شد.

کونیوز با انجام مصاحبه با تعدادی از بزرگان و قهرمانان این ورزش، نظرات و انتظارات آنها را به عنوان نماینده جامعه کوهنوردی ایران جویا شده است. یکی از این افراد رضا شهلایی کوهنورد فنی کار و باسابقه کرمانشاهی است که سابقه صعود بلندترین قله جهان اورست و کوه دشوار کانچن چونکا را در کارنامه خود دارد. او نظرت خود را بیان داشته که در زیر می خوانید:

رضا شهلایی فاتح قله اورست در خصوص انتخاب رضا زارعی به عنوان رئیس جدید فدراسیون کوهنوردی معتقد است که وی از مدرسان و قهرمانان این ورزش و از خانواده این ورزش است و با توجه به این که در سالهای گذشته با عناوین مختلفی در ترکیب مدیریت فدراسیون حضور داشته؛ از نزدیک با مسائل و مشکلات این ورزش آشنا است و خوب می داند که پیشرفت در این رشته نیاز به چه تغییراتی دارد.

فاتح قلل بالای 8 هزارمتری دنیا با اشاره به این که تغییرات اساسی، شاه کلید موفقیت رئیس جدید  است گفت: تیم قبلی فدراسیون به نوعی ادامه همان تیم ریاست اسبق، صادق آقاجانی بود با کمی تغییرات نا محسوس، اما فکر می کنم دیگر نیاز است تا از تفکر، نیروها و برنامه های جدید برای مدیریت این ورزش استفاده شود، چرا که برای هر زمان نیاز به افراد مناسب آن زمان است.

شهلایی افزود: باید به بخش آموزش توجه ویژه شود، چرا که پایه پیشرفت و توسعه است. به نظر شهلایی اتفاقات ناگواری که در چند سال اخیر در بخش‌های مختلف کوهنوردی رخ داده است ناشی از ضعف آموزش است. او می گوید باید به گروهها و باشگاهها اهمیت داده شو.د

فاتح اورست گفت: اگر گروهها و باشگاهها تقویت شوند کوهنوردان در چارچوب آنها آموزش دیده و اصولی پشرفت می کنند و اگر عدم توجه به گروهها ادامه داشته باشد دیگر کوهنوری نخواهیم داشت.

شهلایی در خصوص انتظارات خود از فدراسیون جدید عنوان کرد: همه کوهنوردان انتظار دارند که فدراسیون آنها را از خود بداند و به مسائل و خواسته ها آنها توجه کند.