دبیر جشنواره فیلم و گزارش نویسی انجمن کوهنوردان ایران در مصاحبه با کوه نیوز گفت: منتظر ارسال آثار بیشتری ازسوی کوهنوردان هستیم.

پنجمین جشنواره دو سالانه فیلم و گزارش نویسی  انجمن کوهنوران ایران 26 و 27 دی ماه با موضوع کوه و طبیعت در تهران برگزار خواهد شد.

در این خصوص وحید بهرامی دبیر جشنواره در گفت وگو با کوه نیوز با اشاره به این که تا به امروز با استقبال چندان خوبی از کوهنوردان مواجه نشده ایم، گفت: معمولا در روزهای پایانی استقبال بیشتر است، اما در حال حاضر تنها 12 فیلم برای این جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: برای هر دو بخش فیلم و گزارش نویسی به صورت جداگانه کمیته های داوران با حضور 10 داور در نظر گرفته شده که بر اساس فاکتورهای تعریف شده روی آثار ارسال شده نظر خواهند داد.

بهرامی در خصوص فاکتورهای مورد نظر در بخش فیلم به کیفیت، نوع فیلم برداری، ادیت و منطقه فیلم برداری اشاره کرد. در خصوص گزارش نیز بر چگونگی رعایت اصول گزارش نویسی تاکید کرد.

دبیر جشنواره در مورد جوایز در نظر گرفته شده برای برندگان این جشنواره گفت: برای نفرات اول در هر بخش یک سکه تمام، نفرات دوم نیم سکه و نفرات سوم ربع سکه در نظر گرفته شده است.

بهرامی گفت: متاسفانه به خاطر مشغله های زندگی، مانند گذشته شاهد استقبال و حضور کوهنوردان نیستیم.