توجه به هیات های استانی و ایجاد مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت باشگاه ها، از رئوس برنامه های ابلاغی وزیر ورزش به فدراسیون کوهنوردی می باشد.

رضا زارعی طی حکم وزیر ورزش و جوانان به مدت چهار سال به ریاست فدراسیون کوهنوردی منصوب شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در حکم وزیر ورزش و جوانان برای رضا زارعی تودشکی آمده است:

          
به استناد بند 4 ماده 70 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رأی مجمع مورخ نوزدهم آذر نود و دو فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی و در جهت اجرای ماده 10 اساسنامه، به موجب این حکم جنابعالی را به مدت چهار سال به ( ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ) منصوب می نمایم . انتظار دارم با بهره گیری از نظر ات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید .
1_ استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده
2_ توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آنها
3_ همکاری با نهاد های مرتبط به منظور توسعه رشته
4 _ ایجاد نظام مشارکت بخشی خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها
5 _ سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود ، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و مؤید باشید.