لیلا اسفندیاری بانوی کوهستان

 

ویدئو این هفته خاطره ایست از زنده یاد لیلا اسفندیاری

این ویدئو تا هفته آینده در صفحه اول ویکی کوه قابل مشاهده است.