کروکی قله هزار کرمان

 

برای دیدن کروکی مسیر و مختصات جغرافیایی روی اعداد کلیک کنید

۱/۲/۳/۴/۵

 

از بکتاش خضرائی

درباره کوه هزار