گروه کوهنوردی ویلکیج اردبیل

توضیحات :

گروه کوهنوردیویلکیج اردبیل در آبانماه سال ۱۳۹۱ به ثبت رسیده است سرپرست گروه احمد سبحانی مجد واسامی هیات موسس آن آقایان : رسول الیاسیان – فرهاد آردن – مروت الیاسی – صابر الیاسیان – مسعود باقری – عبدالحسن غفاری و خانمها عالمه صمدی – مینا جهاندیده – ماهرخ جعفری هستند.
اهداف گروه کوهنوردی ویلکیج اردبیل :


الف – گسترش  و  آموزش  کوهنوردی به منظور ارتقاء تکنیک کوهنوردان
و کمک به فراگیر شدن  آن  و به طور کلی  اشاعه فرهنگ  انسان ساز کوهنوردی.
ب – ترویج ورزش کوهنوردی از طریق طرح و تدوین برنامه های ورزش
کوهنوردی با تنظیم تقویم فصلی و اجرای مطلوب آن.
پ – برقراری ارتباط با گروه های کوهنوردی و جذب علاقمندان به طبیعت و کوهستان .
ت-اعتقادبه سلامت اکولوژی کوهستان و مشارکت در فعالیت های حفظ محیط زیست با اجرای برنامه های ویژه

مکان فعالیت : استان اردبیل – شهر اردبیل

آدرس وبلاگ : http://www.vmgardabil.blogfa.com/