گروه زاغ جوپار

توضیحات :

محمد حسن پورشیخعلی
مربی امدادونجات کوهستان
راهنمای فنی کوه دره غارهای استان کرمان
راهنمای محلی کویر شگفت انگیز شهداد

مکان فعالیت :  کرمان

شماره تماس : ۰۹۱۳۹۸۷۸۸۳۸

آدرس وبلاگ : http://alpiran.blogfa.com/