یزد

ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.