احتمال باران
سه شنبه () 50%
احتمال باران
دوره هایی از باران ملایم اول وقت. کمینه 10سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 40%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.