نيم ابرى
سه شنبه () 0%
نيم ابرى
ابری. کمینه 13سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
پنج شنبه () 60%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
جمعه () 60%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 16سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
شنبه () 60%
احتمال باران
باران ملایم عصرگاهی. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
یکشنبه () 60%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.