استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on July 29, 2014
Clear
38°/30°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on July 30, 2014
Partly Cloudy
38°/28°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on July 31, 2014
Partly Cloudy
38°/30°
It is forcast to be Chance of a Thunderstorm at 10:30 PM IRDT on August 01, 2014
Chance of a Thunderstorm
38°/30°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 02, 2014
Clear
39°/31°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 03, 2014
Clear
39°/30°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا