استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 22, 2014
Clear
37°/31°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 23, 2014
Clear
38°/32°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 24, 2014
Clear
37°/31°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 25, 2014
Clear
37°/31°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 26, 2014
Clear
37°/30°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on August 27, 2014
Clear
37°/31°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا