استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on July 24, 2014
Clear
36°/31°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on July 25, 2014
Partly Cloudy
38°/30°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on July 26, 2014
Partly Cloudy
37°/31°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on July 27, 2014
Partly Cloudy
39°/30°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on July 28, 2014
Partly Cloudy
38°/30°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on July 29, 2014
Clear
37°/31°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا