استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)
It is forcast to be Clear at 9:30 PM IRST on October 26, 2014
Clear
31°/25°
It is forcast to be Clear at 9:30 PM IRST on October 27, 2014
Clear
32°/25°
It is forcast to be Partly Cloudy at 9:30 PM IRST on October 28, 2014
Partly Cloudy
33°/26°
It is forcast to be Partly Cloudy at 9:30 PM IRST on October 29, 2014
Partly Cloudy
33°/26°
It is forcast to be Partly Cloudy at 9:30 PM IRST on October 30, 2014
Partly Cloudy
31°/25°
It is forcast to be Clear at 9:30 PM IRST on October 31, 2014
Clear
31°/25°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا