کیش

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co