استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 02, 2014
Clear
38°/31°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 03, 2014
Clear
38°/31°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 04, 2014
Clear
38°/31°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on September 05, 2014
Partly Cloudy
36°/30°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 06, 2014
Clear
36°/30°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 07, 2014
Clear
37°/30°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا