کیش

صاف
امروز () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team | supported by mhabbasi.com