استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
It is forcast to be Mostly Cloudy at 10:30 PM IRDT on April 18, 2014
Mostly Cloudy
33°/24°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on April 19, 2014
Partly Cloudy
33°/23°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on April 20, 2014
Clear
33°/22°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on April 21, 2014
Clear
32°/24°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on April 22, 2014
Partly Cloudy
32°/24°
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on April 23, 2014
Partly Cloudy
33°/24°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا