کیش

صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 15سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co