باران
شنبه () 100%
باران
باران. کمینه 17سیلسیوس.
باران
فردا () 100%
باران
باران. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 100%. بارش باران حدود 25 میلی متر.
صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
رخ دادن توفانهاى تندرى
چهارشنبه () 80%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری صبحگاهی. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.