استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.

کیش

آب و هوای کیش
Today (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
It is forcast to be Partly Cloudy at 10:30 PM IRDT on September 18, 2014
Partly Cloudy
36°/29°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 19, 2014
Clear
36°/29°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 20, 2014
Clear
37°/29°
It is forcast to be Clear at 10:30 PM IRDT on September 21, 2014
Clear
37°/29°
It is forcast to be Clear at 9:30 PM IRST on September 22, 2014
Clear
36°/28°
It is forcast to be Clear at 9:30 PM IRST on September 23, 2014
Clear
35°/28°
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ویکی کوه و منبع مجاز می باشد.
رفتن به بالا