همدان

ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.
بیشتر ابری
سه شنبه () 10%
بیشتر ابری
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.
ابرهاى پراكنده
پنجشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.
صاف
جمعه () 10%
صاف
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.
صاف
شنبه () 10%
صاف
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *