شهر کرد

باران
امروز () 60%
باران
باران. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
فردا () 60%
احتمال باران
باران ملایم عصرگاهی. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
جمعه () 60%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
شنبه () 60%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
یکشنبه () 50%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.