برف
سه شنبه () 90%
برف
باران آمیخته با برف. کمینه -1سیلسیوس.
برف
فردا () 80%
برف
باران آمیخته با برف. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%. انباشت برف کمتر از 2 سانتی متر.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 3سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
برش برف
جمعه () 50%
برش برف
رگبارهای برف عصرگاهی. بیشینه 0سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش برف 50%.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 0سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 2سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.