سنندج

صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -3سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
دوشنبه () 70%
احتمال باران
باران ملایم عصرگاهی. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.