باران
سه شنبه () 70%
باران
باران. کمینه 2سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. احتمال رگبار یا توفان تندری پراکنده. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
جمعه () 0%
نيم ابرى
ابری. بیشینه 3سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 3سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.