باران
سه شنبه () 70%
باران
باران. کمینه 4سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 60%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
بیشتر ابری
جمعه () 0%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.