زنجان

ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
یکشنبه () 50%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.