رشت

صاف
چهارشنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 9سیلسیوس.
باران
فردا () 100%
باران
باران. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 100%. بارش باران حدود 25 میلی متر.
باران
جمعه () 90%
باران
باران. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر. احتمال بارش باران 90%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.
صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.