رشت

احتمال باران
امروز () 40%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
باران
فردا () 100%
باران
باران. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 100%. بارش باران حدود 25 میلی متر.
احتمال باران
سه شنبه () 50%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 50%.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
پنج شنبه () 30%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 30%.
احتمال باران
جمعه () 30%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 30%.