ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف. کمینه 4سیلسیوس.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.
صاف
سه شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. جنوب غرب وزش باد و تغییر سرعت آن شمال شمال غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
پنج شنبه () 60%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر. احتمال بارش باران 60%.