احتمال باران
سه شنبه () 60%
احتمال باران
باران ملایم. کمینه 6سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 60%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
جمعه () 20%
نيم ابرى
ابری. بیشینه 4سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 2سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 4سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.