تبریز

صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. یخبندان شدید پیش بینی می شود. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. احتمال شبنم منجمد فراگیر قوی است. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.