ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 0سیلسیوس.
برف
فردا () 80%
برف
باران آمیخته با برف. بیشینه 7سیلسیوس. جنوب وزش باد و تغییر سرعت آن غرب شمال غربی از 25 به 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب شمال غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.