احتمال باران
سه شنبه () 30%
احتمال باران
رگبارهای آخر شب. کمینه 5سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
پنج شنبه () 40%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.