بیرجند

ابرهاى پراكنده
امروز () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
فردا () 10%
نيم ابرى
ابری. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
توفان تندرى
سه شنبه () 80%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
احتمال باران
چهارشنبه () 60%
احتمال باران
وزش باد همراه با رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. جنوب شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.