بیرجند

ابرهاى پراكنده
پنجشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 8سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 21سیلسیوس. جنوب جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 18سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن شمال غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.