ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 19سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 28سیلسیوس. شمال غرب وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.