بیشتر ابری
سه شنبه () 0%
بیشتر ابری
غالباً ابری. کمینه 6سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
پنج شنبه () 40%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
باران
شنبه () 80%
باران
باران. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.