توفان تندرى
سه شنبه () 90%
توفان تندرى
توفان های تندری. کمینه 7سیلسیوس.
باران
فردا () 90%
باران
باران. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 90%. بارش باران حدود 12 میلی متر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
جمعه () 50%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
صاف
شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی و متغیر.