ایلام

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.
باران
دوشنبه () 100%
باران
باران. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 100%. بارش باران حدود 12 میلی متر.
باران
سه شنبه () 90%
باران
باران. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 90%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.
باران
پنج شنبه () 60%
باران
باران عصرگاهی. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر. احتمال بارش باران 60%.