صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
نیمه ابری. کمینه 10سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
توفان تندرى
جمعه () 80%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
باران
شنبه () 70%
باران
باران. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
احتمال باران
یکشنبه () 50%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
احتمال باران
دوشنبه () 30%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر. احتمال بارش باران 30%.