اهواز

احتمال باران
پنجشنبه () 90%
احتمال باران
رگبار. کمینه 17سیلسیوس.
رخ دادن توفانهاى تندرى
فردا () 60%
رخ دادن توفانهاى تندرى
رگبارهای پراکنده. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.