اصفهان

صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -3سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *