باران
سه شنبه () 80%
باران
دوره هایی از باران اول وقت. کمینه 2سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 40%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.