ارومیه

صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
بیشتر ابری
سه شنبه () 10%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
برش برف
چهارشنبه () 50%
برش برف
رگبارهای برف صبحگاهی. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش برف 50%.
برف
پنج شنبه () 60%
برف
باران صبحگاهی آمیخته با برف. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.