ارومیه

صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
باران
دوشنبه () 70%
باران
باران عصرگاهی. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
پنج شنبه () 50%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر. احتمال بارش باران 50%.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 20%
ابرهاى پراكنده
غالباً ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.