ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 7سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 40%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 18سیلسیوس. جنوب جنوب غربی وزش باد و تغییر سرعت آن شرق از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
احتمال باران
یکشنبه () 60%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
احتمال باران
دوشنبه () 40%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
صاف
سه شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.