ارومیه

ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
یکشنبه () 40%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.